Miloš Wasserbauer a jeho inscenace Janáčkovy opery Z mrtvého domu

Variant title
Miloš Wasserbauer und seine Inszenierung von Janáček's Oper Aus dem Totenhaus
Author: Toncrová, Dana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, vol. 51, iss. Q5, pp. [69]-78
Extent
[69]-78
  • ISSN
    1214-0406
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document