Od vlastivědy k vlastní vědě : o historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku

Variant title
About the history and present of regionalistic research on music, especially in Moravia and Silesia
Source document: Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. [183]-192
Extent
[183]-192
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V příspěvku si autor všímá, jak se snahy brněnské muzikologické školy za vedení Jiřího Vysloužila (zvláště v souvislosti s přípravou věcných hesel české části Československého hudebního slovníku) promítly do nových pohledů mimo jiné třeba i na oblast hudební regionalistiky a na bádání o dějinách hudby a hudební kultury v českých zemích. V závěru stati je připomenuto, jak se to pak konkrétně odrazilo v přípravě práce Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti.
The author observes how the attempts of Brno musicology school led by Jiří Vysloužil (especially in connection with the preparations of entries to the Czech part of the Czechoslovak music dictionary) influenced the new views e.g. on music regionalistics and on researches on the history of music and music culture in the Czech lands. At the end the author mentions how it was reflected in the preparations of the study Music culture in Ostrava from the end of the 19th century to the present.
Document