Steinmetz, Karel

Name variants:

Steinmetz, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Steinmetz, Karel. Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 253–266.

Article
Steinmetz, Karel. K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 187–192.

Article
Steinmetz, Karel. Karel Boženek – opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 87–93.

Article
Steinmetz, Karel. Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny. Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 1, pp. 105–110.

Article
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 7–9.

Article
Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň: Můj Janáček : k osmdesátinám muzikologa a skladatele. Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 1, pp. 5–16.

Article
Steinmetz, Karel. Modalita u Janáčka z pohledu českých a slovenských muzikologů. Musicologica Brunensia. 2021, vol. 56, iss. 2, pp. 39–47.

Article

Article
Steinmetz, Karel. Ostravská léta německého skladatele, dirigenta a hudebního pedagoga Antona Aicha (1913–1945). Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 2, pp. 19–27.

Article
Steinmetz, Karel. Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu. Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. 101–109.

Article
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 11–20.