Steinmetz, Karel

Varianty jmen:

Steinmetz, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Steinmetz, Karel. Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 253–266.

Článek
Steinmetz, Karel. Karel Boženek – opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 87–93.

Článek
Steinmetz, Karel. K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 187–192.

Článek
Steinmetz, Karel. Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. 1, s. 105–110.

Článek
Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň: Můj Janáček : k osmdesátinám muzikologa a skladatele. Musicologica Brunensia. 2022, roč. 57, č. 1, s. 5–16.

Článek
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 7–9.

Článek
Steinmetz, Karel. Modalita u Janáčka z pohledu českých a slovenských muzikologů. Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 2, s. 39–47.

Článek

Článek
Steinmetz, Karel. Ostravská léta německého skladatele, dirigenta a hudebního pedagoga Antona Aicha (1913–1945). Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 2, s. 19–27.

Článek
Steinmetz, Karel. Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu. Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 1, s. 101–109.

Článek
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 11–20.