Miloš Štědroň: Můj Janáček : k osmdesátinám muzikologa a skladatele

Title: Miloš Štědroň: Můj Janáček : k osmdesátinám muzikologa a skladatele
Variant title
Miloš Štědroň: My Janáček : on the eightieth birthday of the musicologist and composer
Source document: Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 1, pp. 5-16
Extent
5-16
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
Abstract(s)
The study explains how research on Janáček was enriched by Miloš Štědroň, an important musicologist and composer and one of the most important music scientists of today, dealing with the work of Leoš Janáček. Other Štědroň's activities in the field of scientific and artistic work which have lasted for almost sixty years, are recalled as well.
Note
  • Obsahuje: Soupis Štědroňových publikací s janáčkovskou tematikou, s. 13-16