Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie

Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 113-115
Extent
113-115
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie . Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.