Ivan R. V. Rumánek: Japonská dráma nó : žáner vo vývoji

Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 279-285
Extent
279-285
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] HILSKÁ, Vlasta. 1947. Japonské divadlo . Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1947.

[2] HORÁKOVÁ, Dita a kol. 1997. Kalhoty pro dva. Antologie japonského divadla . Praha: Brody, 1997.

[3] KALVODOVÁ, Dana. 2003. Asijské divadlo na konci milénia . Praha: Academia, 2003.

[4] KALVODOVÁ, Dana. 1987. Divadelné kultúry Východu . Bratislava: Tatran, 1987.

[5] KALVODOVÁ, Dana. 1975. Vítr v piniích. Japonské divadlo . Praha: Odeon, 1975.

[6] KALVODOVÁ, Dana, ZBAVITEL, Dušan. 1987. Pod praporem krále nebes. Divadlo v Indii . Praha: Odeon, 1987.

[7] MEHTA, Tarla. 1999. Sanskrit Play Production in Ancient India . Delhi: Motilal Banarsidass, 1999.

[8] RUMÁNEK, Ivan R. V. 2010. Japonská dráma nó. Žáner vo vývoji . Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2010.