Ke vztahům jedné slovanské pohádky

Source document: Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 2, pp. [73]-76
Extent
[73]-76
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] Bolte, J. – Polívka, G., Anmerkungen zu den Kinder-u. Hausmärchen der Brüder Grimm (Leipzig), 1913.

[2] Černoušek, M., Děti a svět pohádek , 1990.

[3] Germušková, M., Mobilita v rozprávkovom žánri , s. 118–129. In Pavera, L. a kol., Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II (Stabilita a labilita žánrů), (Opava) 2005.

[4] Erben, K. J., Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských , 1890.

[5] Erben, K. J., Pohádky , 1976 (novodob. vydání).

[6] Frolec, V., Bulharské lidové pohádky , 1970.

[7] Horálek, K., Slovanské pohádky , 1964.

[8] Marks, L. (ed.), Hrvatske narodne pripovijetke (Riječ), 1998.

[9] Nováková, Z., Čarodějná kniha , 1983 (1. vyd.).

[10] Propp, V. J., Morfologija skazki , 1928 (česky 1970; naposl. 2008).

[11] Tille, V., Soupis českých pohádek , 1929, 1934, 1937.