Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1994, vol. 4, iss. 1

Year: 1994
Publication year: 1994
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-19 Литературная страница "русской акции" Bobyr', Aleksandr Vasil'jevič | pdficon
20-31 Феномен "игры" в романе "Отчаяние" Владимира Набокова Pechal, Zdeněk | pdficon
32-38 In margine vědecké biografie Romana Jakobsona (1920-1939) Zelenka, Miloš; Kuldanová, Pavlína | pdficon
39-45 "The old times" and the genre forms : an interpretative triangle Pospíšil, Ivo | pdficon
46-56 Krytycznoteatralna recepcja polskiej prapremiery Procesu Franza Kafki Kompel, Grażyna | pdficon
Zprávy – ohlasy – výročí
57-59 Seminář k rusko-českým překladům : (k dialogu A. Achmatovové, M. Cvetajevové a O. Mandelštama se současným českým čtenářem) Achová, Jana | pdficon
59-60 Doc. PhDr. Jiří Honzík, CSc., sedmdesátiletý Parolek, Radegast | pdficon
60-61 Mezinárodní konference o žánrech na Masarykově univerzitě v Brně Dohnal, Josef | pdficon
Recenze
62-64 [Brněnská Litteraria humanitas: genologické studie II.: (k poctě profesora Franka Wollmana)] Lepilová, Květuše | pdficon
64-66 Americký sborník o Lermontovovi Kostřica, Vladimír | pdficon
66-68 Pokus o literární antropologii Zelenka, Miloš | pdficon
68-70 Slovenská teorie a historie překladu Pospíšil, Ivo | pdficon
70-73 Ruský verš 1890-1925 Žváček, Dušan | pdficon
73-74 Studie o A.A. Vrzalovi Dorovský, Ivan | pdficon
75-76 Kompoziční studie z ruské literatury Pechal, Zdeněk | pdficon
76-77 Два новых пособия по истории России Krystýnková, Jarmila | pdficon

Search


Advanced Search

Browse