[Gregor, Jan. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu)]