Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka