Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
2006, roč. 16, č. 4

Rok: 2006
Rok vydání: 2006
ISSN: 1211-7676

Obsah:

Články
1-10 Dvě poznámky k pražské typologii (na slavistickém materiále) : 70 let po Maďarské gramatice Vykypěl, Bohumil | pdficon
11-26 Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině : (z hlediska lingvodidaktického) Gregor, Jan | pdficon
27-40 Новое в лингвистике : предпосылки "оборота" Korostenski, Jiří | pdficon
Materiály – zprávy
41-54 О новой "Истории русского литературного языка" А.М. Камчатнова: pro et contra Vasiljev, Nikolaj L. | pdficon
54-60 Ruština ve svých lokálních různotvarech jako předmět odborného zájmu permských lingvistů Trösterová, Zdeňka | pdficon
60-63 Nitrianske rusistické dni Brandner, Aleš | pdficon
63-66 Міжнародна зустріч україністів Середньої і Східної Європи Anderš, Josef | pdficon
67-68 Za docentem PhDr. Radko Purmem, CSc. Ruferová, Jana | pdficon
Recenze
69-70 [Kochan, M. Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach] Křístek, Michal | pdficon
70-72 Словарь хорватских компаративных фразеологизмов со славянскими параллелями Stěpanova, Ludmila | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet