Komparatistické impulsy Karla Krejčího : (vědecká osobnost prizmatem archivních materiálů)