Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2005, vol. 15, iss. 2

Year: 2005
Publication year: 2005
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-6 Kognitivní diachronická onomaziologie : pokus o slavistický výzkum Ivašina, Natalia; Rudenka, Alena | pdficon
7-16 Русский национальный характер в аспекте этикетных форм Michalčuk, Tamara Grigor'jevna | pdficon
17-24 Відображення концепту objektivität – объективизм (объективность) через ідеологічні настанови націонал-соціалізму і комунізму Benkendorf, G. D. | pdficon
25-31 К понятию "образ автора" Trösterová, Zdeňka | pdficon
Materiály – zprávy
32-35 "Иностранец" в этноязыковой оценке Česnokov, Ivan Ivanovič | pdficon
35-38 Slavistická konference ve Vratislavi Brandner, Aleš; Vychodilová, Zdeňka | pdficon
39-40 Pracovní seminář u příležitosti 80. narozenin profesora Jiřího Jiráčka Brandner, Aleš | pdficon
40-42 Jazykovědné příspěvky na mezinárodním sympoziu BraSlav 3 Brandner, Aleš | pdficon
42-44 Jazykovědná rusistika na přelomu generací Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
45-49 Як слово наше озоветься... Ševčenko, Larisa | pdficon
49-52 [Sokolová, Jana. Variantnosť v jazyku a variantnosť jazyka] Trösterová, Zdeňka | pdficon
52-55 [Шмелева, Е.Я.; Шмелев, А.Д. Русский анекдот: текст и речевой жанр] Vobořil, Ladislav | pdficon
55-58 Своєчасне і своєрідне монографічне дослідження Kundrat, Jurìj | pdficon
59-61 [Руденко, Е.Н.; Ивашина, Н.В.; Яумен, Н.В. Семантико-синтаксическое сопоставление славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков)] Žaža, Stanislav | pdficon
62-63 Předkové Mikuláše Mušinky promlouvají Kalina, Petr Ch. | pdficon
1-4 Příloha k článku: Ivašina N., Rudenka A.: Kognitivní diachronická onomaziologie: pokus o slavistický výzkum (s. 1-6) Ivašina, Natalia; Rudenka, Alena | pdficon

Search


Advanced Search

Browse