Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studia paedagogica
2012, roč. 17, č. 1

Název čísla: Vzdělávat dospělé
Rok: 2012
Rok vydání: 2012
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)
Poznámka: Číslo bylo financováno v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195).

Obsah:

[5]-13 Editorial Novotný, Petr | pdficon
Stati – Studies
[15]-35 Celoživotní učení a chuť se učit Dellen, Theo van | pdficon
[37]-58 Tři inspirace od Petera Jarvise Nehyba, Jan | pdficon
[59]-74 Teorie transformativního učení (se) dospělých Dvořáková, Miroslava | pdficon
[75]-90 Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem Despotović, Miomir | pdficon
[91]-111 Jaké kompetence mají mít vzdělavatelé dospělých? Pejatović, Aleksandra | pdficon
[113]-[128] Konceptualizace profesionality u vzdělavatelů dospělých Milana, Marcela; Skrypnyk, Oleksandra | pdficon
[129]-147 Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých Evans, Linda | pdficon
[149]-161 (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců Kopecký, Martin | pdficon
[163]-182 Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina | pdficon
Studentské práce – Students' works
[183]-195 Postoje zdravotních sester k neformálnímu profesnímu vzdělávání Havlíčková, Jana | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet