Rozvoj hmotné a kulturní úrovně pracujících v Brněnském kraji (léta 1954-1958)

Author: Šrůtka, Jan
Source document: Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu : (se zvláštním zřením k Brněnskému kraji v letech 1954-1958) : studie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 31-117
Extent
31-117
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document