Balkanistika a slavistika

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). Editor: Dorovský, Ivan. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, pp. 3-11
Extent
3-11
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document