Between tradition and present times : Polish culture and globalization (selected issues)

Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. [103]-109
Extent
[103]-109
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
The article concerns the problem of globalization in the Polish culture, or, to put it in a narrower sense – in the folk culture. It presents the traditional (19th century) and contemporary (20th–21st century) dimensions of culture, the transformations that have happened throughout the years, as well as the slow, yet unavoidable degeneration of tradition, which used to be the basis of life and moral code. The phenomena that are already common in the Polish folk culture – desemiotization and desacralization – being the result of transformations happening in the society and civilization, are now very distinct in every aspect of the life of Poles. The author's intention is not to call for the return to the magic vision of the world, but only to show the untypical vision of the Universe to the contemporary audience.
Document
References:
[1] BAUMAN, Z.: Globalizacja , tłum.E.Klekot, Warszawa 2000

[2] BUCHOWSKI, M.: Logika sprawczej mocy obrzędów (w:) Między sensem a genami, red. B. Tuchańska, Warszawa 1992

[3] KOLBERG, O.: Dzieła Wszystkie, t.6,16,20 , (s.18,; 139,237,145,146; 98) Wrocław 1961–

[4] KOWALSKI, P.: Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków , Wrocław 2000

[5] ŁEŃSKA-BĄK, K.: Zapraszamy na wesele... Weselne oracje i ceremonialne formuły , Kraków 1999

[6] SKORUPSKI, J.: Symbol and Theory. A Philosophical Study of Theories of Religion in Social Anthropology , Cambridge 1976

[7] SULIMA, R.: Między płaczem a milczeniem (w:) tegoż, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992

[8] WALĘCIUK-DEJNEKA, B.: Symboliczny wymiar słowiańskiej uczty weselnej (w:) Świat Słowian w języku i kulturze III, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2002

[9] WALĘCIUK-DEJNEKA, B.: Projekcja nowego ładu w obrzędowości bożonarodzeniowej , "Literatura Ludowa" 1999, nr 3

[10] WESOŁOWSKA, H.: Przemiany zwyczajów rodzinnych u rdzennych mieszkańców Śląska Opolskiego , "Kwartalnik Opolski" 1988, nr1