Traktát De amore ve světle dvorské kultury

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
110 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 410
ISBN
9788021059863
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 991460
Description
  • Práce vychází z autorčiny již obhájené disertace Estetické kategorie v traktátu De amore. Cílem je přiblížit nejprve traktát samotný, okolnosti jeho vzniku a zasadit jej do dobového kontextu (dvorská kultura 12. století ve Francii). Jádrem práce je pak zkoumání aspektů tělesné a duševní krásy jako zdrojů možného mravního zdokonalení. Pozornost se zaměřuje především na centrálních osm dialogů traktátu, v nich pak zejména na taktiku dvoření se jednotlivých mluvčích a používání specifických stylistických prostředků (exemplum, metafora atd.), které mají přispět k naplnění jejich záměrů. Součástí je také zkoumání a kritické zhodnocení výsledků zahraničních badatelů v rozmezí cca posledních 110 let. Práce je určena publiku, které se zajímá o fenomén dvorské kultury a je zevrubně seznámeno s jeho základními pojmy.
  • The publication deals with the medieval treatise De amore in which its author Andreas Capellanus presents the rules of courtly love.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Page Chapter number Title
7 Poznámka k textu práce | pdf icon Svobodová, Lenka
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
8-9 Úvod | pdf icon Svobodová, Lenka
Page Chapter number Title
10-32 1. | Fenomén dvorské lásky | pdf icon Svobodová, Lenka
hidden-section Traktát De Amore
Page Chapter number Title
33-45 2. | Traktát De Amore | pdf icon Svobodová, Lenka
Page Chapter number Title
46-75 3. | Estetické kategorie v traktátu De amore | pdf icon Svobodová, Lenka
Page Chapter number Title
76-95 4. | Funkce narativních součástí textu | pdf icon Svobodová, Lenka
Page Chapter number Title
96-102 5. | Ironie a humor v traktátu De amore | pdf icon Svobodová, Lenka
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
103-105 Závěr | pdf icon Svobodová, Lenka
Page Chapter number Title
106-109 Seznam použité literatury | pdf icon Svobodová, Lenka
hidden-section Příloha
Page Chapter number Title
110 Příloha | pdf icon