Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
1995, vol. 3, iss. 1

Year: 1995
Publication year: 1995
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie
[3]-16 Pojmy daʿwa a džihád v klasickém islámu Mendel, Miloš | pdficon
[17]-42 Der Buddhismus im Abendland : historische Entwicklung und gegenwärtige Präsenz Baumann, Martin | pdficon
[43]-48 Magie ve Starém zákoně Balabán, Milan | pdficon
[49]-60 Buddhismus a psychologie Frýba, Mirko | pdficon
[61]-78 Le canon de l'Ancien Testament et Proche-Orient Ancien Antalík, Dalibor | pdficon
Rozhledy
[79]-84 Buddhismus v Rakousku Lužný, Dušan | pdficon
84-86 XIII. mezinárodní kongres křesťanské archeologie Bouzek, Jan | pdficon
86-88 Teologie - religionistika - předěl Funda, Otakar A. | pdficon
Zprávy
[89]-97 Profesor Jan Heller sedmdesátiletý Pokorný, Petr | pdficon
98-104 K sedmdesátinám profesora Karla Wernera Frýba, Mirko | pdficon
Recenze
[105]-106 [Komorovský, Ján. Religionistika: veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny] Eliášová, Andrea | pdficon
106-107 [Versnel, Henk S. Inconsistencies in Greek and Roman religion. 1, Ter unus: Isis, Dionysos, Hermes: three studies in henoteism] Doležalová, Iva | pdficon
107-111 [Tibetská kniha mrtvých: bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání)] Heller, Jan | pdficon
[113] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse