[Eco, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice]

Author: Spunar, Pavel
Source document: Religio. 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 107
Extent
107
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Eco, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 239 s. Historické myšlení; sv. 7. ISBN 80-7203-098-1.
Document