Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Religio: revue pro religionistiku
2005, roč. 13, č. 1

Rok: 2005
Rok vydání: 2005
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Obsah:

Studie – Articles
[3]-28 Struktura a antistruktura : rituál v pojetí Victora Turnera I Chlup, Radek | pdficon
[29]-56 Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult Václavík, David | pdficon
[57]-84 Západní ezoterismus a christologie : christologické aspekty v dílech představitelů západní ezoterické tradice 20. století Bezděk, Robert | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[85]-104 Profétologie : moderně kritické zkoumání hebrejské profétie Hoblík, Jiří | pdficon
[105]-118 Česká Bhagavadgíta v boji proti duchovnímu úpadku Fujda, Milan | pdficon
[119]-143 Univerzální eschatologie z pohledu současných českých věřících Nešporová, Olga | pdficon
Materiály – Materials
[145]-[156] Sborník "Božské učení", čili, "Institutiones", zvaný též "Medulla animae" : svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace Dostál, Miloš; Žemla, Martin | pdficon
Zprávy – News
[157]-158 Jan Heller osmdesátníkem Spunar, Pavel | pdficon
Recenze – Reviews
[159]-162 [Podolinská, Tatiana; Krekovič, Eduard, ed. Kult a mágia v materiálnej kultúre] Podborský, Vladimír | pdficon
[162]-165 [Hošek, Radislav. Náboženství antického Řecka] Chlup, Radek | pdficon
165-169 [Turcan, Robert. Mithra a mithraismus] Chalupa, Aleš | pdficon
169-172 [Malura, Jan; Kosek, Pavel, ed. Čistý plamen lásky: výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska] Nešpor, Zdeněk R. | pdficon
172-174 [Hubina, Miloš. Vedomie ako oceán: filozofia a meditácia v indickom buddhizme] Fukas, Andrej | pdficon
175-176 [Lužný, Dušan. Hledání ztracené jednoty ; Lužný, Dušan. Řád a moc] | pdficon
[177] Pokyny pro autory | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet