Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Новая русистика
2012, roč. 5, č. 2

Rok: 2012
Rok vydání: 2012
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)

Obsah:

Studie
[3]-12 Концепт как инструмент сопоставительного описания семантики слова Lebedeva, Ljudmila | pdficon
[13]-22 K otázke sujetovej a žánrovej špecifiky "rozprávky" Kristova noc M.J. Saltykova-Ščedrina Mäsiarová, Katarína | pdficon
[23]-36 Жанрово-стилевая дифференциация хроники "Соборяне" Н.С. Лескова Kosych, Galina A. | pdficon
[37]-47 Феноменология архетипичного Kalita, Inna | pdficon
Marginália
[49]-55 Zo slavistického výskumu alebo o ruskej literárnovednej slovakistike Žemberová, Viera | pdficon
[57]-58 Международная ассоциация славистов и новые подходы в филологии Pospíšil, Ivo | pdficon
[59]-61 Mladá rusistika – nové tendencie a trendy Caltová, Julia; Kaplanová, Veronika; Konečný, Jakub | pdficon
[63]-65 Две конференции о традиционных‚ но вечно живых проблемах Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
[67]-71 Rusko, Slované a žhavé body dějin Pospíšil, Ivo | pdficon
71-77 О языковом вкусе и языковом слухе Kosych, Galina A. | pdficon
77-80 Nové podněty v rusistice a slavistice a také nové otázky Pospíšil, Ivo | pdficon
80-83 Zdařilá příručka k ruským dějinám Šaur, Josef | pdficon
[84] Наши авторы | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet