Rozmach polské komparatistiky

Author: Zelenka, Miloš
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 1, pp. 48-51
Extent
48-51
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kasperski, Edward. Kategorie komparatystyki. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 401 s. ISBN 978-83-89663-98-6.
Komparatystyka dzisiaj. T. 1, Problemy teoretyczne. Red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward Kasperski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, c2010. 258 s. ISBN 978-83-242-1240-8.
Document