[Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov]