Projekt OP VK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe" realizovaný na ÚAM FF MU

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. [243]-247
Extent
[243]-247
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.
Document