Šabatová, Klára

Name variants:

Šabatová, Klára (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Macháček, Jiří; Šabatová, Klára. Archeologická studentská konference - Pohansko 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 161–162.

Article
Šabatová, Klára. Archeologické doklady lidských aktivit v prostoru Tvořihrázského lesa. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 21–38.

Article
Šabatová, Klára. Exkurze studentů do Rakouska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 256.

Article
Šabatová, Klára. Intenzivní studium osídleni v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 43–52.

Article
Šabatová, Klára; Mateiciucová, Inna. Konference u příležitosti 40 let od zahájení archeologických výzkumů lokality Těšetice-Kyjovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 303–305.

Article
Petřík, Jan; Lukšíková, Hana; Petr, Libor; Bíšková, Jarmila; Bíško, Richard; Šabatová, Klára; Doláková, Nela; Hladilová, Šárka; Ondrušík, Tomáš. Paleoekologický záznam stredovekého a novovekého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 149–184.

Article
Přichystalová, Renáta; Šabatová, Klára. Počítačová podpora v archeologii 3. Kravsko u Znojma, 24.-25.5.2004. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 302–303.

Article
Šabatová, Klára. Pohřebiště v Přáslavicích. Příspěvek k problematice žárového ritu v době bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 63–75.

Article

Article
Šabatová, Klára. Projekt OP VK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe" realizovaný na ÚAM FF MU. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 243–247.

Article
Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára. Závěrečné usnesení XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 5.