Šabatová, Klára

Varianty jmen:

Šabatová, Klára (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Šabatová, Klára. Archeologické doklady lidských aktivit v prostoru Tvořihrázského lesa. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 21–38.

Článek
Macháček, Jiří; Šabatová, Klára. Archeologická studentská konference - Pohansko 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 161–162.

Článek
Šabatová, Klára. Exkurze studentů do Rakouska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 256.

Článek
Šabatová, Klára. Intenzivní studium osídleni v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 43–52.

Článek
Šabatová, Klára; Mateiciucová, Inna. Konference u příležitosti 40 let od zahájení archeologických výzkumů lokality Těšetice-Kyjovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 303–305.

Článek
Petřík, Jan; Lukšíková, Hana; Petr, Libor; Bíšková, Jarmila; Bíško, Richard; Šabatová, Klára; Doláková, Nela; Hladilová, Šárka; Ondrušík, Tomáš. Paleoekologický záznam stredovekého a novovekého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 149–184.

Článek
Přichystalová, Renáta; Šabatová, Klára. Počítačová podpora v archeologii 3. Kravsko u Znojma, 24.-25.5.2004. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 302–303.

Článek
Šabatová, Klára. Pohřebiště v Přáslavicích. Příspěvek k problematice žárového ritu v době bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 63–75.

Článek

Článek
Šabatová, Klára. Projekt OP VK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe" realizovaný na ÚAM FF MU. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 243–247.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára. Závěrečné usnesení XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 5.