Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Gravettien na Moravě

Author: Oliva, Martin
Contributor: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Place of publication: Brno
Publisher: [Masarykova univerzita, Filozofická fakulta]
Publication year: 2007
Extent: 257 s.
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 1
ISBN: 9788025410103
Link to MU library catalogue: 000539923
Show more...

Table of contents:

[4] [Úvodní slovo editorů] Klápště, Jan; Měřínský, Zdeněk | pdficon
7-8 Úvod Oliva, Martin | pdficon
1. část: Charakteristika lokalit a inventářů
9-65 Pavlovské vrchy a okolí Oliva, Martin | pdficon
66-69 Jihozápadní Morava Oliva, Martin | pdficon
70 Centrální část Drnholecké pahorkatiny Oliva, Martin | pdficon
70-71 Západní Morava Oliva, Martin | pdficon
71-76 Brněnská kotlina a její okolí Oliva, Martin | pdficon
76-81 Moravský kras Oliva, Martin | pdficon
81-104 Střední Morava Oliva, Martin | pdficon
104-122 Východní Morava Oliva, Martin | pdficon
122 Kyjovská pahorkatina Oliva, Martin | pdficon
122 Fryštácká brázda Oliva, Martin | pdficon
123 Bílé Karpaty Oliva, Martin | pdficon
123-139 Severní Morava a české Slezsko Oliva, Martin | pdficon
2. část: Diskuse a syntézy
140-143 K otázkám chronologické a regionální variability štípaných industrií Oliva, Martin | pdficon
144-150 K ekonomii surovin štípané industrie Oliva, Martin | pdficon
151 Kostěná a parohová industrie Oliva, Martin | pdficon
151-155 Ozdoby a umění Oliva, Martin | pdficon
156-160 Geografie osídlení Oliva, Martin | pdficon
160-167 Člověk a mamut Oliva, Martin | pdficon
167-175 Hroby a pohřební zvyklosti Oliva, Martin | pdficon
175-180 Moravský gravettien ve svém přírodním a sociálním prostředí Oliva, Martin | pdficon
181-191 Literatura Oliva, Martin | pdficon
Résumé: Gravettien en Moravie
192-202 Résumé : Gravettien en Moravie. Première partie, Les régions et les sites Oliva, Martin | pdficon
202-213 Résumé : Gravettien en Moravie. Deuxième partie, Analyse et synthèse Oliva, Martin | pdficon
214-257 [Tabulky a přílohy] Oliva, Martin | pdficon

Search


Advanced Search

Browse