Oliva, Martin

Name variants:

Oliva, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Chapter
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, pp. 197–238.

Article
Oliva, Martin. Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 7–26.

Chapter
Oliva, Martin. Bílé Karpaty. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 123.

Chapter
Oliva, Martin. Brněnská kotlina a její okolí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 71–76.

Chapter
Oliva, Martin. Centrální část Drnholecké pahorkatiny. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 70.

Chapter
Oliva, Martin. Člověk a mamut. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 160–167.

Article
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 276–281.

Article
Oliva, Martin. Drobné lokality micoquienu v okolí Brna : příspěvek ke geografii středopaleolitického osídlení na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 7–18.

Chapter
Oliva, Martin. Fryštácká brázda. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 122.

Chapter
Oliva, Martin. Geografie osídlení. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 156–160.

Book
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Chapter
Oliva, Martin. Hroby a pohřební zvyklosti. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 167–175.

Chapter
Oliva, Martin. Jihozápadní Morava. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 66–69.

Chapter
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 144–150.

Chapter
Oliva, Martin. K otázkám chronologické a regionální variability štípaných industrií. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 140–143.

Article
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie moravského gravettienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 9–32.

Article
Oliva, Martin. Kolokvium 8. komise UISPP při UNESCO : la signification culturelle des industries lithiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 249.

Chapter
Oliva, Martin. Kostěná a parohová industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 151.

Chapter
Oliva, Martin. Kyjovská pahorkatina. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 122.

Chapter
Oliva, Martin. Literatura. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 181–191.

Article
Oliva, Martin. Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 5–21.

Chapter
Oliva, Martin. Moravský gravettien ve svém přírodním a sociálním prostředí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 175–180.

Chapter
Oliva, Martin. Moravský kras. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 76–81.

Chapter
Oliva, Martin. Obsah. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 5.

Chapter
Oliva, Martin. Ozdoby a umění. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, pp. 151–155.