Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum

Publisher: Masarykova univerzita
Published: 2008-present

Description: Ediční řada "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" uveřejňuje výběry z příspěvků přednesených na doktorských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GA ČR Moravskoslezská škola doktorských studií. Je subedicí ediční řady Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, v rámci níž vycházejí vybrané dizertační práce z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU a Ústavu pro archeologii FF UK.
Description: "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" series publishes selected contributions delivered at doctorate seminars organised as part of "The Moravian-Silesian School of Archaeological Doctorate Studies" grant project of the Czech Science Foundation (GACR). It is a sub-series of "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque" that publishes selected dissertations from the Institute of Archaeology and Museology of Masaryk University, Brno and the Institute for Archaeology of Charles University, Prague.

Archive:

Search


Advanced Search

Browse