Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015

Image
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Edition
1. vydání
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
127 stran
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; III
ISBN
978-80-210-8151-2 (print)
978-80-210-8152-9 (online)
Language
Czech
Slovak
Link to MU library catalogue: 6362878
Description
  • Hlavním tématem třetího supplementa ediční řady Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque je výzkum vrcholně až pozdně středověké keramiky, ale zahrnuje i studie věnované starším i mladším chronologickým obdobím. Společným jmenovatelem jsou otázky metodických postupů výzkumu keramiky. Sborník obsahuje především příspěvky týkající se experimentální výroby keramiky, aplikace deskripčních systémů a interdisciplinárního výzkumu keramiky ve spolupráci s přírodovědnými obory. Významem sborníku je představit současné trendy výzkumu keramiky především z pohledu mladých badatelů.
  • The main subject of the third supplement of the Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque series is research into high and late medieval ceramics. It also includes studies devoted to earlier and more recent periods. The common denominator are issues of methodological procedures in research into ceramics. The proceedings chiefly contain papers discussing experimental production of ceramics, application of description systems and interdisciplinary research into ceramics conducted in collaboration with natural sciences. The objective of the proceedings is to introduce current trends in research into ceramics, particularly from the perspective of young researchers.
Note
  • Vydání Supplementa III a pořádání Semináře k vrcholně a pozdně středověké keramice a experimentálního workshopu studia hrnčířských postupů při výrobě keramiky bylo podpořeno studentskou vědeckou konferencí SVK1-2015-018 Západočeské univerzity v Plzni.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
hidden-section Úvodní slovo
Page Chapter number Title
3-4 Úvodní slovo | pdf icon Doležalová, Kateřina; Čapek, Ladislav
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
5 Seznam autorů | pdf icon
Page Chapter number Title
6-17 Prostorová distribuce středověkých až raně novověkých keramických skupin z městské radnice v Českých Budějovicích pomocí analytických nástrojů v geografických informačních systémech | pdf icon Čapek, Ladislav
Page Chapter number Title
18-24 Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě | pdf icon Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana
Page Chapter number Title
25-45 Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace | pdf icon Hlavica, Michal
Page Chapter number Title
46-55 Keramika a její dílenská, manufakturní a tovární produkce na Moravě od novověku po počátek 20. století | pdf icon Koucká, Andrea
Page Chapter number Title
56-67 Experimentální výroba laténské grafitové keramiky v Panské Lhotě | pdf icon Koucká, Andrea; Novák, Marek
Page Chapter number Title
68-81 Keramické soubory z Tachova a Plané u Mariánských Lázní: nové poznatky o výzdobě a povrchové úpravě kuchyňské a stolní keramiky ze 14. století | pdf icon Krasanovská, Hana
Page Chapter number Title
82-89 Experimentální výroba a užívání obtáčené keramiky | pdf icon Macků, Pavel
Page Chapter number Title
90-98 Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové | pdf icon Petřík, Jan; Nikolajev, Pavel; Salaš, Milan; Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
99-109 Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne | pdf icon Schindlerová, Patrícia; Doležalová, Kateřina
Page Chapter number Title
110-118 Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna | pdf icon Slavíček, Karel; Bočková, Zdeňka; Všianský, Dalibor
Page Chapter number Title
119-123 Vliv subjektivity badatele na formalizované zpracování keramiky | pdf icon Těsnohlídek, Jakub