Lidová tradice jako zboží : (glosy k poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění)

Source document: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Editor: Jeřábková, Alena; Editor: Křížová, Alena; Editor: Kříž, Pavel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 43-46
Extent
43-46
Type
Article
Language
Czech
Note
Původně vyšlo jako: Lidová tradice jako zboží (Glosy k poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění). Národopisná revue 7, 1997, s. 67–69.
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license