Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Новая русистика
2013, roč. 6, č. Supplementum

Název čísla: Slavistika: metody kooperace, organizace, společné projekty : mezinárodní metodická příručka
Rok: 2013
Rok vydání: 2013
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)
Poznámka: Editor Ivo Pospíšil

Obsah:

Специальный номер журнала Новая русистика 2013
[3]-11 Komunikacja międzykulturowa jako przyszłość slawistyki Tokarz, Bożena; Tokarz, Emil | pdficon
[13]-22 Мероприятия Славистического общества Сербии по международному научному сотрудничеству и возможности их включения в деятельность МАС Bunjak, Petr | pdficon
[23]-33 Краковская исследовательская школа россиеведения и эмигрантологии Suchanek, Lucjan | pdficon
[35]-45 Kognitywizm językoznawczy w glottodydaktyce – wskazanie na wybrane rozwiązanie praktyczne Chłopek, Dorota | pdficon
[47]-54 Brněnská slavistika a evropské programy Šaur, Josef | pdficon
[55]-58 Niekoľko myšlienok k pedagogickej praxi v bilingválnom prostredí Szabó, Réka | pdficon
[59]-62 Metodológia výučby v slovensko-maďarskom kontexte Számelová, Petra | pdficon
[63]-73 Problém tzv. syntetických oborů a předmětů ve filologii obecně a slavistice zvláště : (pohled do nedávných dějin i současnosti) Pospíšil, Ivo | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet