Knihy vydané v letech 2013-2019

Title: Knihy vydané v letech 2013-2019
Publisher
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Published:
Description
Publikace Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vydané v letech 2013, 2014. (Kolekce v současnosti zahrnuje publikace zatím vydané v r. 2013 a 2014 v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)).
Publications of Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic, published in 2013, 2014. (This collection currently presents books published in 2013 and 2014 thanks to the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA)".)
1 Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století (2013)
2 Areál a filologická studia (2013)
3 Archaická tibetská literatura : (7.–10. století) (2013)
4 Archivnictví (2013)
5 Buddha a jeho zobrazování (2013)
6 Gnosticismus (2013)
7 Grammaire descriptive du français. Tome 1, Pronoms (2013)
8 Jak projít úspěšně studiem : příručka ke státní magisterské zkoušce z religionistiky na FF MU (2013)
9 Katalánská literatura (2013)
10 Littérature du 19e siècle : textes choisis (2013)
11 Moyen Âge : textes choisis (2013)
12 Proměny americké religiozity (2013)
13 Řecká poezie 20. let 20. století (2013)
14 Renaissance et baroque : textes choisis (2013)
15 Русская литература XVIII века. Избранные тексты I, Хрестоматия (2013)
16 Sbírka textů k předmětu Topics in linguistics (Syntax) (2013)
17 Stručná gramatika estonštiny (2013)
18 Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект (2013)
19 Učební texty k francouzským dějinám od počátků k dnešku (2013)
20 Úvod do studia dějin národopisu na Moravě (2013)
21 Základní kurz latiny. 2. díl (2013)
22 Základy albanistiky (2013)
23 Žena v tradiční kultuře : učební materiály (2013)
24 Cultura y civilización catalanas (2014)
25 Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce (2014)
26 Čítanka snadných textů ze středověké latiny (2014)
27 (Des)colonização na literatura portuguesa contemporânea : breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades (2014)
28 Edice středověkého diplomatického materiálu (2014)
29 Etnografie Číny (2014)
30 Gramatický přehled sanskrtu (2014)
31 Gramatika a lexikon češtiny (2014)
32 Historická mluvnice češtiny I (2014)
33 Historische Entwicklung des Deutschen : mit ausgewählten literarischen Texten (2014)
34 Konec světa (2014)
35 La traduction tchèque du français (2014)
36 Les théories de la traduction (2014)
37 Literární genologie (2014)
38 Mandala a dějiny : Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus (2014)
39 Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné (2014)
40 Počátky křesťanství (2014)
41 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století) (2014)
42 Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU (2014)
43 Русская литература XVIII века. Избранные тексты II., Хрестоматия (2014)
44 Syntax der deutschen Sprache : Materialien zur Syntaxvorlesung (2014)
45 Úvod do studia dějepisu. 1. díl (2014)
46 Úvod do studia dějepisu. 2. díl (2014)
47 Antologie textů k italské literatuře 13.–19. století (2014)
48 Anthologie de la littérature francophone (2014)
49 Classicisme et Âge des lumières : textes choisis (2014)
50 Česko-bulharský právnický slovník (2014)