Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Knihy vydané v letech 2013-2019

Publisher: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Description: Publikace Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vydané v letech 2013, 2014. (Kolekce v současnosti zahrnuje publikace zatím vydané v r. 2013 a 2014 v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)).
Description: Publications of Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic, published in 2013, 2014. (This collection currently presents books published in 2013 and 2014 thanks to the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA)".)

Archive:

1 Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století (2013)
2 Areál a filologická studia (2013)
3 Archaická tibetská literatura : (7.–10. století) (2013)
4 Archivnictví (2013)
5 Buddha a jeho zobrazování (2013)
6 Gnosticismus (2013)
7 Grammaire descriptive du français. Tome 1, Pronoms (2013)
8 Jak projít úspěšně studiem : příručka ke státní magisterské zkoušce z religionistiky na FF MU (2013)
9 Katalánská literatura (2013)
10 Littérature du 19e siècle : textes choisis (2013)
11 Moyen Âge : textes choisis (2013)
12 Proměny americké religiozity (2013)
13 Řecká poezie 20. let 20. století (2013)
14 Renaissance et baroque : textes choisis (2013)
15 Русская литература XVIII века. Избранные тексты I, Хрестоматия (2013)
16 Sbírka textů k předmětu Topics in linguistics (Syntax) (2013)
17 Stručná gramatika estonštiny (2013)
18 Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект (2013)
19 Učební texty k francouzským dějinám od počátků k dnešku (2013)
20 Úvod do studia dějin národopisu na Moravě (2013)
21 Základní kurz latiny. 2. díl (2013)
22 Základy albanistiky (2013)
23 Žena v tradiční kultuře : učební materiály (2013)
24 Cultura y civilización catalanas (2014)
25 Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce (2014)

Search


Advanced Search

Browse