Обучението по чужд език за специфични цели

Variant title
Obučenieto po čužd ezik za specifični celi
Foreign language training for specific purposes
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 76-82
Extent
76-82
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Abstract(s)
Текстът споделя конкретни трудности при създаването и провеждането на чуждоезиков курс за специфични цели. Той се концентрира над осигуряването, селекцията и композирането на материали; проверката на знанията; дефинирането на проблемните полета и изолирането на специфичните дейности. Всички наблюдения са свързани с изработването на специализиран 30 часов курс по френски език за български лекари анестезиолози.
The text shares concrete difficulties provoked by the composition and implementation of foreign language course dedicated to specific purposes. Supplying, selecting and arranging of materials, knowledge check, defining of problem fields and isolating of specific activities are actions connected with the developing of specialized 30 hours French language course for Bulgarian anesthesiologists.
Document