[Jakobson, Roman. Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part One, 1916–1933 ; Jakobson, Roman. Selected Writings. IX, Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part Two, 1934–1943]

Source document: Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 139-140
Extent
139-140
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Document
References:
[1] Dittmann, R. 2011. Jakobsonova pozůstalost: čekající příležitosti. Bohemica Olomucensia 3, č. 3, 115–118.

[2] Koerner, E. F. K. 1999. Linguistic Historiography: Projects & prospects. Amsterdam – Philadelphia.

[3] Rudy, S. 1990. Roman Jakobson 1896–1982: A complete bibliography of his writings. Berlin – New York.

[4] Toman, J. 1995. The Magic of a Common Language: Mathesius,

[5] Jakobson, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle. Cambridge (Mass.).

[6] Toman, J. 2011. Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1929–1948. Přel. V. Petkevič. Praha.

[7] Vykypěl, B. 2013. Skizzen zur linguistischen Historiographie. München.