Postiženi normalitou: disability art jako způsob (re)imaginace alterity

Title: Postiženi normalitou: disability art jako způsob (re)imaginace alterity
Variant title
Disabled by normality: disability art (re-)imagines differences
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [155]-163
Extent
[155]-163
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] Anděl, J. (Ed.). (v tisku). Postiženi normalitou. Katalog výstavy. Praha: DOX.

[2] The Economist. (2007). Kdož má, tomu bude dáno. Respekt, 19(1), 58–59.

[3] Kolářová, K. (2012). Tělesná jinakost, ne/způsobilost, "postižení", hendikep… K politice překladu a teoretickému vymezení pojmů. In K. Kolářová (Ed.), Jinakost – postižení – kritika: Společenské konstrukce nez působilosti a hendikepu. Antologie textů oboru disability studies (s. 41–64). Praha: Sociologické nakladatelství.

[4] McRuer, R. (2012). Povinná tělesná zdatnost a neheteronormativita/"postižení". In K. Kolářová (Ed.), Jinakost – postižení – kritika: Společenské konstrukce nez působilosti a hendikepu. Antologie textů oboru disability studies (s. 460–510). Praha: Sociologické nakladatelství.

[5] Mitchell, D., & Snyder, S. (2012). Povinná primitivizace. In K. Kolářová (Ed.), Jinakost – postižení – kritika: Společenské konstrukce nez působilosti a hendikepu. Antologie textů oboru disability studies (s. 184–214). Praha: Sociologické nakladatelství.

[6] Wolf, N. (2000). Mýtus krásy: ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. Bratislava: Aspekt.