Slabičné konsonanty v češtině

Title: Slabičné konsonanty v češtině
Source document: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 74-86
Extent
74-86
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Vývoj slabičných konsonantů (Data; Konsonantické skupiny obsahující [ř]; Analýza: parametrizace konsonantických domén)
Rights access
open access
License: Not specified license