Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia historica Brunensia
2013, vol. 60, iss. 1-2

Year: 2013
Publication year: 2015
ISSN: 1803-7429 (print)
ISSN: 2336-4513 (online)
ISBN: 978-80-210-7685-3

Table of contents:

[3]-6 Vladimír Vašků octogenarius | pdficon
[7]-10 Poděkování studentů Gablerová, Alice | pdficon
[11]-23 Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.) Kalhous, David | pdficon
[25]-39 Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského skriptoria Havel, Dalibor | pdficon
[41]-63 Litterae ad beneficia ecclesiastica : sonda do fungování biskupské kanceláře na konci 13. století Führer, Lukáš | pdficon
[65]-76 Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu Šmídová-Malárová, Lenka | pdficon
[77]-91 Thomae Cisterciensis – In Cantica canticorum commentarii, Libri quinque Dospiva, David | pdficon
[93]-100 Mírotvorné působení ruské církve ve 14. století Boček, Pavel | pdficon
[101]-108 Bzenec jako sídlo moravského markraběte Prokopa Vítová, Jana | pdficon
[109]-113 Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie (1416) z archivu v Klosterneuburgu Krafl, Pavel | pdficon
[115]-133 Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421 Bárta, Stanislav | pdficon
[135]-141 Veletinská listina z roku 1447 Hlaváček, Ivan | pdficon
[143]-156 K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře Krmíčková, Helena | pdficon
[157]-176 Filigrány dochované v nejstarších městských knihách Boskovic a Letovic z let 1484–1761 Musilová, Ivana | pdficon
[177]-187 Intuice jako předpoklad aktivity papežských nunciů ve střední Evropě : příklady Germanica Malaspiny a Antonia Caetaniho z přelomu 16. a 17. století. Černušák, Tomáš | pdficon
[189]-199 Legitimační pasy pro soukromé posly Sviták, Zbyněk | pdficon
[201]-211 K vývoji patrimoniální správy na velehradském panství Čoupek, Lukáš | pdficon
[213]-228 Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly Glejtek, Miroslav | pdficon
[229]-239 Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila | pdficon
[241]-250 Pozůstalost archiváře Theodora Rosenthala Kahuda, Jan | pdficon
[251]-261 Úřední praxe biskupské konzistorní kanceláře v Českých Budějovicích na přelomu 18. a 19. století při potvrzování a ověřování dokumentů Martínková, Lenka | pdficon
[263]-271 František Vilém Horký - badatel a regionální historik přelomu 18. a 19. století Němečková, Věra | pdficon
[273]-279 Prameny pro rekonstrukci knihovních fondů klášterů cisterciáckého řádu na Moravě Pavelková, Jindra | pdficon
[281]-296 Vrácená tovární oprávnění z konce 18. a první poloviny 19. století jako dokumenty z hlediska novověké diplomatiky Smutný, Bohumír | pdficon
[297]-307 Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí Jurkovič, Ladislav | pdficon
[309]-333 Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Sloup – Molenburk, aneb O zapomenutém projektu Sychra, Petr | pdficon
[335]-338 "Mein Schüler Hrubý" : drobnost k odborným počátkům pozdějšího brněnského profesora Pátková, Hana | pdficon
[339]-352 Moravští advokáti za první světové války Malíř, Jiří | pdficon
[353]-362 Zaniklé historické právní normy a současnost Štarha, Ivan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse