Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421

Variant title
Die Fälschung der Verpfändungsurkunde von Sigismund von Luxemburg für Václav Sekáč von Újezdec aus dem 2. Januar 1421
Source document: Studia historica Brunensia. 2015, vol. 60, iss. 1-2, pp. [115]-133
Extent
[115]-133
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The study "The Forgery of the Pledge Charter of Sigismund of Luxemburg for Václav Sekáč of Újezdec from 2nd January 1421" deals with the analysis of the forgery mentioned in the title. It contains the description of the common forms of Sigismund's pledge charters for the church estates and the comparison of the forgery with the original charters. It concludes that the forgery has originated after 1450. There is also the edition of the text in the appendix.
Summary language
Note
  • Studie vznikla v rámci projektu Listiny císaře Zikmunda pro české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice (GA ČR č. P405/11/0639).
Document