Bárta, Stanislav

Name variants:

Bárta, Stanislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Bárta, Stanislav. Diplomata pecuniaria : zur finanziellen Dimension von Urkunden. Studia historica Brunensia. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Bárta, Stanislav. Editorial. Studia historica Brunensia. 2023, vol. 70, iss. 2, pp. 5.

Article
Bárta, Stanislav. Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 115–133.

Article
Bárta, Stanislav. Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku II. Studia historica Brunensia. 2020, vol. 67, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Bárta, Stanislav. Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 27–55.

Article
Bárta, Stanislav. Jaroslav Schaller a historická topografie. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 5.

Chapter
Bárta, Stanislav. Jmenný a místní rejstřík. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 282–302.

Chapter
Bárta, Stanislav. Obsah. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 7–9.

Chapter
Bárta, Stanislav. [Poděkování]. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 5–6.

Chapter
Bárta, Stanislav; Němec, Jiří. Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 13–28.

Chapter
Bárta, Stanislav. Prameny a literatura. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 15–33.

Chapter
Bárta, Stanislav. Přílohy. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 143–267.

Chapter
Bárta, Stanislav. Seznam zkratek. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 280–281.

Chapter
Bárta, Stanislav. Soupis pramenů a literatury. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 268–279.

Chapter
Bárta, Stanislav. The deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates (1420–1437) : summary. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 139–142.

Chapter
Havel, Dalibor; Bárta, Stanislav. Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 124–129.

Chapter
Bárta, Stanislav. Úvod. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 11–14.

Chapter
Bárta, Stanislav. Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 66–67.

Chapter
Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 34–92.

Chapter
Bárta, Stanislav. Závěr. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 133–138.

Chapter
Bárta, Stanislav. Zikmundovy zástavní listiny na statky vybraných klášterů. In: Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 2016, pp. 93–132.