Сказание о епископе Иларионе Меглинском в составе Лицевого Летописного Свода XVI века

Variant title
Skazanie o episkope Ilarione Meglinskom v sostave Licevogo Letopisnogo Svoda XVI veka
Pověst o biskupovi Ilarionovi Meglinském v Licevém letopisném svodu XVI. století
Legenda o biskupovi Ilarionovi Meglinském v Licevém letopisném svodě
Source document: Studia historica Brunensia. 2015, vol. 61, iss. 1, pp. [21]-32
Extent
[21]-32
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type
Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
The article discusses the history of the text of the Bulgarian Saint Ilarion Meglinskij in the structure of the Personal Annalistic code, its translation into modern Russian.
Summary language
Document