Humanistický básník Juraj Koppay v českom literárnom kontexte

Source document: Kákošová, Zuzana. Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 62-75
Extent
62-75
Type
Article
Language
Slovak
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license
Document