Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost

Image
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2000
Extent
148 s.
Series
  • Brněnské texty k slovakistice; [3]
ISBN
80-210-2330-9
Language
Czech
Slovak
Link to MU library catalogue: 18198
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
3-4 Úvodem | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
5-10 Vzájemnost a nevzájemnost jako předmět jazykově literárního bádání | pdf icon Wollman, Slavomír
hidden-section Padesát let v Slavii
Page Chapter number Title
11-12 Padesát let v Slavii | pdf icon Wollman, Slavomír
Page Chapter number Title
13-14 Soupis prací Slavomíra Wollmana | pdf icon Wollman, Slavomír
Page Chapter number Title
15-27 Slavia v dějinách české a slovenské meziválečné slavistiky | pdf icon Zelenka, Miloš
Page Chapter number Title
28-33 Inšpirácia nadväznosti : (ku komparatívnej koncepcii Slavomíra Wollmana) | pdf icon Hvišč, Jozef
Page Chapter number Title
34-40 Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly | pdf icon Měšťan, Antonín
Page Chapter number Title
41-50 Sborníky Carpatica a společenské vědy | pdf icon Bečka, Jiří
Page Chapter number Title
51-53 Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu | pdf icon Doruľa, Ján
hidden-section Jan Kollár a Maďaři
Page Chapter number Title
54-61 Jan Kollár a Maďaři | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
62-75 Humanistický básník Juraj Koppay v českom literárnom kontexte | pdf icon Kákošová, Zuzana
Page Chapter number Title
76-82 Jan Helcelet a otázky česko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
83-93 Slovenská literatúra očami českej pozitivistickej literárnej historiografie | pdf icon Vojtech, Miloslav
Page Chapter number Title
94-98 Formovanie slovenskej teórie jazykovej kultúry a princíp funkčnosti v tejto teórii | pdf icon Beňová, Juliana
Page Chapter number Title
99-103 Literárněvědná slovakistika v některých brněnských vědeckých periodikách | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
104-112 Rozdelenie a "vzdaľovanie" : niekoľko pohľadov | pdf icon Nábělková, Mira
Page Chapter number Title
113-118 Preklad v česko-slovenských súvislostiach : epizoda z dejín česko-slovenskej vzájomnosti/nevzájomnosti | pdf icon Kusá, Mária
Page Chapter number Title
119-126 Česko-slovenské meziliterární vztahy: tradice a perspektivy | pdf icon Pokorný, Milan
Page Chapter number Title
127-139 Alexander Dubček - obhájce a politik česko-slovenské vzájemnosti | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
140-146 K počátkům české a slovenské byzantologie P.J. Šafařík - J. Bidlo - M. Weingart | pdf icon Havlíková, Lubomíra