Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly

Title: Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly
Source document: Měšťan, Antonín. Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 34-40
Extent
34-40
Type
Article
Language
Czech
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license