Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu

Title: Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu
Author: Doruľa, Ján
Source document: Doruľa, Ján. Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 51-53
Extent
51-53
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license