Preklad v československých súvislostiach V., alebo Preklady z ruskej literatury v českých zemiach a na Slovensku v rokoch 1938-1945

Author: Kusá, Mária
Source document: Kusá, Mária. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Kusá, Mária. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 81-85
Extent
81-85
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document