Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2009, vol. 1, iss. 1

Issue title: (Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví
Issue title: (Inter)disciplinary cooperation in information science and librarianship
Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1804-2406
Note: Editorka čísla: Ladislava Zbiejczuk Suchá

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Zbiejczuk Suchá, Ladislava | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-26 Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin Lorenz, Michal | pdficon
27-38 Vzájemné inspirace informační a kognitivní vědy Pilecká, Věra | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
39-52 Informace, komunikace a společnost Wilson, Tom D. | pdficon
Recenze knihy – Book review
53-57 Naša nevzdelanostná spoločnosť Timko, Marek | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
58-59 PARTSIP a NAKLIV: propojujeme informační profesionály Zbiejczuk Suchá, Ladislava; Zikuška, Jan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse