Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2011, vol. 3, iss. ProInflow speciál

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1804-2406
Note: Editorka čísla: Pavla Kovářová

Table of contents:

Editorial
2-4 Editorial Kovářová, Pavla | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
5-12 DML-CZ: česká digitální matematická knihovna v roce 2011 Bartošek, Miroslav | pdficon
13-20 Geografická bibliografie ČR online Eliášová, Věra; Novotná, Eva | pdficon
21-30 Uživatel v centru knihovních služeb Hazdra, Adam | pdficon
31-39 Facebook: jednodušší, než se zdá Zbiejczuk, Adam | pdficon
40-49 Wiki projekty v českém medicínském vzdělávání Štuka, Čestmír; Vejražka, Martin; Kajzar, Petr; Štípek, Stanislav | pdficon
50-62 Vzdělávání ve 3D virtuálním vzdělávacím prostředí Bouda, Tomáš | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
63-66 Marketingu v knihovně už se nebojím Biernátová, Olga | pdficon
67-70 Knihovny a vydavatelé: válka nebo spolupráce? Krčál, Martin | pdficon
71-75 Roztočte pípy! : v rámci projektu eBooks on Demand Kamrádková, Kateřina | pdficon
76-85 Kurz práce s informacemi : jak to bylo a co bude dál? Chytková, Dagmar | pdficon

Search


Advanced Search

Browse